Arvot

Suunnittelimon arjen valintoja sekä toimintaa ohjaavat tieto ja tunne. Yrityksen arvot voidaankin kiteyttää kuuteen E:hen – Ergonomia, Ekologia, Ekonomia, Etiikka, Estetiikka ja Elämyksellisyys.

Ergonomia – Oikeat mittasuhteet ovat osa ergonomista tilasuunnittelua. Tällä tarkoitetaan tilaan soveltuvaa oikeankokoista kalustetta, sen oikeita mittasuhteita ja turvalliseksi suunniteltua ympäristöä.

Ekologia – Ekologisessa suunnittelussa pyritään kestävään kehitykseen. Suositaan kierrätystä, valitaan ekologisia materiaaleja, hyvin tehtyjä ja kestäviä kalusteita sekä materiaaleja. Messusuunnittelussa tämä tarkoittaa konseptisuunnittelua, jossa hyvin suunnitellut elementit kiertävät messuilla vuodesta toiseen.

Ekonomia – Suunnittelu pyritään tekemään asiakkaan budjetin mukaiseksi. Kierrätetään esim. toimistokalusteita tai entisöidään ja käytetään olemassa olevia huonekaluja. Messusuunnittelussa ekonomiaa on hyvän messukonseptin suunnittelu, jolloin messuosallistumisessa syntyy selkeitä kustannussäästöjä.

Etiikka – Eettinen suunnittelu on mm. asiakkaan kuuntelemista ja hänen toiveidensa kunnioitusta ja niihin vastaamista. Suunnittelimo kunnioittaa myös muiden ammattilaisten ja sidosryhmien tekemää työtä.

Estetiikka – Kauneus on katsojan silmässä. Suunnittelimo kuuntelee asiakastaan ja pyrkii luomaan tämän näköisiä ja oloisia tiloja. Ne voivat olla harmonisia, räväköitä, värikkäitä, tai rytmikkäitä – kuinka vain haluat. Esteettinen suunnittelu kestää myös ajan kulun.

Elämyksellisyys – Tavoite on luoda asiakkaalle tiloja, joissa he sekä heidän vieraansa viihtyvät ja kokevat olonsa mukavaksi. Synnytetään niin sanottu positiivinen muistijälki.